blastic_final_bluebasis_lowres

BLASTIC – muovijätteen reitit Itämereen

BLASTIC-hankkeen tavoitteena on vähentää muovijätteen ja siten vaarallisten aineiden päätymistä Itämereen kartoittamalla ja seuraamalla vesiympäristön roskamääriä.


Meriroska koostuu pääosin muovi- ja pakkausmateriaaleista keskisen Itämeren alueella. Hanke selvittää, miten kaupunkialueiden muovijäte kulkeutuu Itämereen meriroskaksi. Arvioidaan, että suurin osa meriroskasta on lähtöisin maalta, ja joet kuljettavat roskaa mereen.

Hankkeessa sovelletaan käytännössä alueellisia ja kansallisia strategioita paikallistasolla ja päivitetään myös paikallisia toimintasuunnitelmia. Hanke tarjoaa lisäksi menetelmät meren muoviroskien tärkeimpien lähteiden ja reittien kartoittamiseen sekä jokien ja rannikkovesien/-alueiden roskien tarkkailuun. Hankkeessa koostetaan lista lähteistä ja reiteistä sekä suosituksista, jotka liittyvät läheisesti jäte- ja vesisektorin resurssitehokkuuteen. Menetelmiä sovelletaan 3–4 kaupunkialueella, ja konseptia tullaan edistämään muilla alueilla.

Hankkeessa tullaan luomaan tietopankki ja uusia menetelmiä, jotka soveltuvat pilottialueille.  Tuloksista kootaan yleiset ohjeet, joissa on lueteltu tunnistetut ja priorisoidut lähteet painottaen muovijätettä ja kaupunkialueita.

Hanketta voidaan laajentaa toteuttamisen jälkeen. Jatkomahdollisuudet luovat edellytyksiä vähentää vaarallisten aineiden ja myrkkyjen kulkeutumista Itämereen.


Lue lisää projektista www.blastic.eu

 

Pääpartneri:
Håll Sverige Rent, Ruotsi
 
Hankekumppanit:

Pidä Saaristo Siistinä
Stockholm Environment Institute (SEI) Tallinn Centre, Viro
IVL Svenska Miljöinstitutet , Ruotsi
Foundation for Environmental Education Latvia (FEE), Latvia
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki
Turun kaupunki
Tallinnan kaupunki, Viro


BLASTIC 2016–2018 ‑hankkeen rahoittaa Central Baltic Programme 2014–2020 ‑ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 016 555,50 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 784 522,46 euroa. 


CB logo RGB
EU flag Finnish horizontal RGB
 EUSBSR flagship label cmyk