Marlin logot


MARLIN-projekti selvitti Itämeren rantojen roskaantumista

Pidä Saaristo Siistinä ry oli mukana Itämeren roskaantumista kartoittavassa hankkeessa, jossa ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti selvitettiin Itämeren rannoilta löytyvien roskien määrää ja laatua. 

Merien roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, mutta Itämeren roskaantuminen, sen laajuus ja roskien alkuperä on vielä tutkimaton aihepiiri. Tiedetään, että paljon roskaa päätyy Itämereen, mutta ongelma ei ole kovin näkyvä, koska vain noin 15 prosenttia roskasta ajautuu maihin. Tämäkin määrä aiheuttaa kuitenkin jo tietyillä alueilla epäsiisteyttä rannoilla. Pinnan alle jäävä roska taas vääristää meren ekosysteemiä ja saattaa aiheuttaa teknisiä ongelmia esimerkiksi aluksille.

Rantojen roskaantumista kartoittava Baltic Marine Litter -hanke pyrki selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista roskaa rannoilta löytyy sekä vaikuttamaan asenteisiin ja toimintatapoihin.

Ruotsalaisen Håll Sverige Rentin vetämä hanke oli rajat ylittävä, sillä Itämeren ongelmat ovat yhteisiä kaikille valuma-alueen valtioille, eikä Itämeren tila ei parane ilman kaikkien yhteisiä ponnisteluja. PSS ry:n lisäksi mukana ovat  Hoia Eesti Merd Virosta ja Fee Latvia Latviasta. Kaikki järjestöt kuuluvat myös 1993 peustettuun Keep Baltic Tidy -verkostoon, joka puolestaan on jäsen Itämerineuvostossa (CBSS). 

Yhteinen mittaustapa

Jokainen maa valitsi vähintään kolme keskenään erityyppistä rantaa, joiden roskaantumista seurattiin UNEP:in ohjeiden mukaan kolme kertaa vuodessa eri vuodenaikoina. Rannalla olevat roskat laskettiin ja luokiteltiin tarkasti. Yhtenäisen mittausmenetelmän ansiosta tulokset ovat ensimmäistä kertaa Itämeren alueella sekä keskenään että globaalisti vertailukelpoisia.

Hankkeen aikana pyrittiin selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista roskaa rannoilta löytyi. Kaikille tutkimusalueille laadittiin hankkeen aikana strategia meren roskaantumisen ja sen vaikutusten vähentämiseksi. Tiedotuksella pyritään vaikuttamaan paikallisiin päättäjiin ja kansalaisten toimintatapoihin.

Roskien laskemisessa ja mittaamisessa olivat apuna paikalliset siivoustiimit.

Hanke alkoi 1.9.2011 ja se päättyi 31.12.2013. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n. 780 000 euroa, josta Pidä Saaristo Siistinä ry:n osuus oli n. 200 000 euroa 25 prosentin omarahoituksella. Hanke rahoitettiin EU:n Interreg IVA Central Baltic -ohjelmasta. Esiselvityksen rahoitus saatiin Stiftelsen Håll Sverige Rentiltä.


Loppuraportti

Pidä Saaristo Siistinä ry:n kaksivuotinen Itämeren rantojen roskaantumista tutkinut MARLIN-projekti on päättynyt ja tulokset on koottu loppuraporttiin. Projektissa olivat mukana Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia. Kahden vuoden aikana suoritettiin tutkimussiivouksia 23 rannalla yhteensä 138 kertaa.

Suomessa tutkimusrantoja oli yhdeksän: Paraisilta Utö, Björkö ja Mustfinn, Turusta Ruissalon Kansanpuisto, Kaarinasta Hovirinta, Raaseporista Jussarö, Helsingistä Pihlajasaari ja Kotkasta Lehmäsaaren kaksi rantaa.

Rannat oli valittu siten, että ne edustaisivat tiettyjä rantatyyppejä: urbaania tai luonnontilaista rantaa tai niiden välimuotoa.

MARLINin tavoitteina oli roskaantumisen seurantamenetelmän testaamisen ja kehittämisen lisäksi paikantaa roskaantumisen lähteitä, roskien laatua ja määrää sekä lisätä tietoutta Itämeren roskaantumisongelmasta.

MARLINin tulokset koottiin loppuraporttiin, jossa pohditaan muun muassa roskaantumisen syitä ja tulevaisuuden toimenpiteitä merten roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Tutustu projektin loppuraporttiin täällä (englanniksi)

Tiivistelmä Suomen tuloksista (pdf-tiedosto)