Siisti Biitsi

Talkoojärjestäjinä voivat toimia niin yhdistykset, seurat, klubit, harrastusryhmät, koulut, kaupungit, kunnat, yritykset kuin yksittäiset henkilöt. 
Kampanjaan osallistutaan täyttämällä erillinen ilmoittautumislomake Siisti Biitsin verkkosivuilla.

Hyvä tietää

PSS ry eli kampanjan järjestäjä 

 • Vastaa kampanjan koordinoinnista
 • Vastaa talkoojärjestäjien neuvonnasta tarjoamalla ohjeita ja vinkkejä
 • Siisti Biitsi -kampanjan viestinnästä ja markkinoinnista
 • Kerää talkoojärjestäjien ilmoittautumiset ja merkitsee talkoorannat kampanjan verkkosivulle
 • Hallinnoi siivouksissa kerättyä roskaantumisaineistoa
 • Kampanjan oheistoiminnan ja -tilaisuuksien järjestämisestä

Talkoojärjestäjä

 • Vastaa käytännönjärjestelyistä
  • tarjoaa mahdolliset talkootarjoilut
  • huolehtii mahdollisesta kuljetuksesta siivouspaikalle
  • ohjeistaa talkoolaiset paikan päällä
  • tarjoaa mahdolliset siivoustarvikkeet
  • ottaa vastaan talkoovapaaehtoisten ilmoittautumiset
  • huolehtii kerätyt roskat pois rannalta
 • Varmistaa, että talkoisiin on maanomistajan lupa
 • Huomioi lintujen pesimäajan, kun valitsee talkookohdetta
 • Ilmoittaa talkoorannan sijainnin ja mahdolliset osallistumisilmoittautumiset kampanjakoordinaattorille
 • Huolehtii, että talkookohde on helppokulkuinen ranta, jonne on järjestetty hyvät kulkuyhteydet
 • Huolehtii mahdollisten lupien hoitamisesta
 • Suositeltu talkooryhmän koko (max. 50 hlö / ranta) ei vaadi lisäjärjestelyjä *
 • Toimii talkoolaisten ja Siisti Biitsi -kampanjan työryhmän välisenä linkkinä
 • Huolehtii roskaraportoinnin tietojen välittämisen kampanjan järjestäjälle
 • Ohjeistaa talkoolaisia

Talkoolainen

 • Noudattaa saatuja ohjeita
 • Vastaa omasta turvallisuudestaan ja asianmukaisesta varustautumisesta talkoisiin


*Viranomaisilmoitusvelvollisuus: Talkoon järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa poliisille yleisötilaisuudesta, kun paikalla on > 100 lasta /  > 200 aikuista. Tilaisuudesta on tällöin laadittava pelastussuunnitelma alueen pelastuslaitokselle ja toimitettava ilmoitus yleisötilaisuudesta alueen poliisille. Lisätietoa löytyy alueen pelastus- ja poliisilaitoksen sivuilta.