Snygg Beach

Talkon ordnade för Snygg Beach är frivilliga talkon och varje arrangör får ordna talko på sitt eget sätt.

På denna sida finns samlade ärenden, som är bra att observera vid deltagande i kampanjen och vid arrangerande av talko. Vi har också sammanställt en minneslista som hjälp till talkoarrangörerna och information om fåglarnas aktuella häckningstid på våren och sommaren.