Du känner igen Sälle-tjänsterna på logon med HSR rf:s säl

Sälle-tjänsterna är de tjänster som HSR rf erbjuder och upprätthåller för folk som rör sig till sjöss både på havsområdena och i Insjöfinland. Sälle-tjänsterna bidrar till att hålla vår vattenmiljö ren och skräpfri samt minskar övergödningen.

Sammanlagt finns det cirka 200 Sälle-stationer. Utbudet av Sälle-tjänster varierar lokalt. Kontrollera på kartan vilka tjänster som finns tillgängliga i ditt område

Sälle-tjänsterna omfattar:

  • avfallsstationer, där man förutom blandavfall även tar emot glas, småmetall samt på vissa ställen även papper, kartong och bioavfall
  • torrtoaletter
  • diskplatser
  • 30 flytande sugtömningsanläggningar för toalettavfall
  • brasplatser
  • bryggor och landstigningsplatser
  • diskplatser
  • bastur
  • separatinsamlingar (insamlingar av t.ex. metall, el- och elektronikskrot samt farligt avfall tillsammans med lokala aktörer, såsom kommuner eller avfallshanteringsföretag inom våra olika verksamhetsområden)
  • Hamnprogrammet Sälle-hamnar för hamnar som beaktar miljön 

En del av Sälle-tjänsterna produceras tillsammans med lokala samarbetspartner.

Sälle-tjänsterna gagnar alla som rör sig till sjöss

Utan medlemmar skulle det inte finnas några Sälle-tjänster eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och utnyttjar Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem, kan du gå med här. Välkommen med!