Siisti biitsin tukijaksi

Etsimme yhteistyökumppaneita tukemaan Siisti Biitsi -ohjelman toteuttamista. Siisti Biitsin eri kustannustarpeita ovat esimerkiksi talkoo-ohjaajakoulutuksien järjestäminen, kampanjamateriaalien päivitys ja painatus, käännöstyöt, verkkosivujen päivittäminen, siivousvälineiden hankinta ja jätekulut.

Siisti Biitsi -ohjelma käynnistyy vuonna 2021 kahdeksatta kertaa ja on vuosien aikana kerännyt valtakunnallista tunnettuutta ja laajaa tunnustusta. Siisti Biitsi tarjoaa sponsoreilleen positiivista näkyvyyttä ja iloista yhteistyötä. Merten roskaantumisen noustessa yhä näkyvämpään rooliin niin mediassa kuin kansainvälisessä politiikassa, on osallistuminen Siisti Biitsi -ohjelmaan hyvä tapa tuoda näkyvyyttä yritykselle. Yritysten ympäristötietoisuuden välittyminen ulospäin on erityisen tärkeää aikana, jolloin useat ympäristöongelmat aiheuttavat suurta globaalia huolta ja kuluttajat tekevät valintojaan yhä tiedostavammin. Tukemalla Siisti Biitsi -ohjelmaa tuet merten roskaantumisen ehkäisemistä ja yhdessä voimme vahvemmin viedä meille molemmille tärkeitä viestejä suuremmalle yleisölle.

Sponsoritasot

Kannattaja
200–500 €

 • Mahdollisuus tukea ohjelmaa esimerkiksi tuotelahjoituksilla, kuten kahvitustarvikkeilla, siivousvälineillä, elintarvikkeilla tai tarjoamalla palveluita
 • Niminäkyvyys Siisti Biitsi -ohjelman nettisivuilla
 • Siisti Biitsi -kannattajalogon omille verkkosivuille merkiksi kannatuksesta
 • Kannattajalla on oikeus hyödyntää yhteistyöstä saatavaa positiivista imagoa omissa julkaisuissaan ja markkinointiviestinnässään
 • Kannattajat saavat materiaalin omien Siisti Biitsi -talkoiden järjestämiseen sekä ohjelman viestintämateriaalin sosiaalisessa mediassa jaettavaksi

Tukija
2000–3000 €

Kannattajatason kattaman näkyvyyden lisäksi tukijalle tarjotaan:

 • Logonäkyvyys Siisti Biitsi-sivuilla tukijoiden ryhmässä
 • Näkyvyys Siisti Biitsi -aiheisessa artikkelissa Roope-jäsenlehdessä (painos 16 000 kpl) sekä Siisti Biitsin sosiaalisen median kanavissa
 • Mahdollisuus sopia räätälöidyistä yhteistyömuodoista
 • Tukijat nimetään PSS ry:n kannatusyritykseksi vuodelle 2019. Kannatusyritykset näkyvät nimellä PSS ry:n nettisivuilla Tukijat-otsikon alla ja Roope-jäsenlehdessä
 • Tukijat saavat PSS ry:n edustaman talkoo-ohjaajan avuksi omiin Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoisiin

Yhteistyökumppani
4000–5000 €

Tukijatason kattaman näkyvyyden lisäksi yhteistyökumppaneille tarjotaan

 • Logonäkyvyys Siisti Biitsi -ohjelman nettisivuilla yhteistyökumppanien ryhmässä ja ohjelman sosiaalisen median kanavissa
 • Logonäkyvyys ohjelman päätapahtumissa
 • Logonäkyvyys kauden päätyttyä julkaistavassa jälkimarkkinointimateriaalissa
 • Yhteisistä siivoustalkoista ja yhteistyöstä lähetetään alueellinen lehdistötiedote
 • Yhteistyökumppanit saavat PSS ry:n henkilökuntaa yhteisiin Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoisiin avuksi sekä jakamaan aiheesta tietoiskuja

Huom. Talkoita järjestävät tahot voivat hankkia myös omia paikallisia tukijoita. Nämä tukijat eivät näy Siisti Biitsi -ohjelman viestinnässä. Ne näkyvät vain järjestävän tahon viestinnässä ja markkinoinnissa.