ohjeet

Siisti Biitsi -ohjelman nimissä järjestetyt talkoot ovat vapaaehtoistalkoita ja kukin järjestäjä saa tehdä talkoistaan oman näköisensä. Olemme koonneet tälle sivulle asioita, joita on hyvä huomioida ohjelmaan osallistuessa ja talkoita järjestäessä. Näitä ovat muun muassa talkoojärjestäjän muistilista ja tiedot keväällä ja kesällä ajankohtaisesta lintujen pesimäajasta.

ohjelman koordinaattori = PSS RY

 • Vastaa ohjelman koordinoinnista
 • Vastaa talkoojärjestäjien neuvonnasta tarjoamalla ohjeita ja vinkkejä
 • Vastaa Siisti Biitsi -ohjelman viestinnästä ja markkinoinnista
 • Kerää talkoojärjestäjien ilmoittautumiset ja merkitsee talkoorannat kampanjan verkkosivulle
 • Hallinnoi siivouksissa kerättyä roskaantumisaineistoa
 • Vastaa ohjelman oheistoiminnan ja -tilaisuuksien järjestämisestä

Talkoojärjestäjä

 • Vastaa käytännön järjestelyistä, esimerkiksi:
  • tarjoaa mahdolliset talkootarjoilut
  • huolehtii mahdollisesta kuljetuksesta siivouspaikalle
  • ohjeistaa talkoolaiset paikan päällä
  • tarjoaa mahdolliset siivoustarvikkeet
  • ottaa vastaan talkoovapaaehtoisten ilmoittautumiset
  • huolehtii kerätyt roskat pois rannalta
 • Varmistaa, että talkoisiin on maanomistajan lupa
 • Huomioi lintujen pesimäajan, kun valitsee talkookohdetta
 • Ilmoittaa talkoorannan sijainnin ja mahdolliset osallistumisilmoittautumiset ohjelmakoordinaattorille
 • Huolehtii mahdollisten lupien hoitamisesta
 • Suositeltu talkooryhmän koko (max. 50 hlö/ranta) ei vaadi lisäjärjestelyjä *
 • Toimii talkoolaisten ja Siisti Biitsi -ohjelman työryhmän välisenä linkkinä
 • Huolehtii roskaraportoinnin tietojen välittämisen ohjelman järjestäjälle

*Viranomaisilmoitusvelvollisuus: Talkoon järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa poliisille yleisötilaisuudesta, kun paikalla on > 100 lasta /  > 200 aikuista. Tilaisuudesta on tällöin laadittava pelastussuunnitelma alueen pelastuslaitokselle ja toimitettava ilmoitus yleisötilaisuudesta alueen poliisille. Lisätietoa löytyy alueen pelastus- ja poliisilaitoksen sivuilta.

Talkoojärjestäjän muistilista

Autamme talkoojärjestäjiä työssään alla olevan muistilistan, josta on helppo varmistaa onnistuneiden Siisti Biitsi -talkoiden järjestämiseen liittyvien tekijöiden huomioiminen.

Talkookohde

 • Varmista kenen mailla liikutaan ja tarvittaessa kysy lupaa talkoiden järjestämiseen.
 • Etukäteen käyminen paikan päällä helpottaa toteutuksen suunnittelua.
 • Varmista, että kohde on turvallinen ja kaikille osallistujille helppokulkuinen.
 • Talkoolaisia varten on hyvä selvittää, miten he pääsevät paikalle eri kulkuneuvoin (julkinen liikenne, henkilöauto, polkupyörä jne.).
 • Kohteen varustelu on hyvä tietää: onko paikan päällä käymälää, mahdollisuus nauttia eväitä ja ruokailla jne.
 • Älä häiritse luontoa. Pyydämme järjestäjiä huomioimaan lintujen pesimäajan, joka on juuri keväällä kiihkeimmillään.

Talkoolaiset

 • Huolellinen ohjeistus on aina onnistuneiden talkoiden tae
  • Ohjeistus oikeanlaisiin varusteisiin
  • Ohjeistus työhön
  • Ohjeistus roskaraportointiin
  • Aikataulut ja reittiopastukset
  • Tiedottaminen talkoihin liittyvissä asioissa
 • Motivointi on myös tärkeää, niin ennen talkoita kuin paikan päälläkin. Iloinen ja innostunut talkoolainen on talkoiden parasta antia.
 • Talkooryhmän koko on hyvä pitää hallittavana. Ennakkoilmoittautuminen auttaa mahdollisten ilmoitus- ja lupa-asioiden ennakoinnissa.

Roskat

Talkoita järjestäessä olisi hyvä selvittää etukäteen kerättyjen roskien jätepisteet tai mahdollisuus jätteiden jättämiseen esimerkiksi rannalla sijaitseviin jäteastioihin.

Ohjelman henkilökunta voi tarvittaessa auttaa jätteiden jättöpisteen selvittämisessä. Talkooryhmä on itse ensisijaisesti vastuussa roskien oikeanlaisesta poiskuljettamisesta ja hävittämisestä.