Fåglarnas häckningstid

Snygg Beach -programmets mest aktiva tid är våren och sommaren, som samtidigt är fåglarnars häckningstid. Vi ber talkoarrangörer att ta detta i beaktande vid val av talkostränder.

Hur lång är häckningstiden?

Egentliga Finlands Regionchef för Finlands Naturskyddsförbund Hannu Klemoa berättar att häckningstiden börjar i mitten av maj och tar slut i mitten av augusti.

Vad om det finns fåglar som häckar vid stranden?

Klemola kommenterar att fåglarna sällan häckar på allmänna stränder. Om man ändå stöter på ett fågelbo, bör man lämna stranden i fred. Största delen av Finlands fågelarter är fridlysta och inga fåglar får störas under häckningsperioden.

Hur vet man om det finns ett revir i närheten?

Enligt Klemola kan man identifiera ett revir med att observera fåglarnas beteende. Om man märker att en fågel verkar vara nervös, orolig, hotande eller cirkulerar ovanför så kan det hända att det i närheten finns ett bo, som fågeln skyddar. Det är bra att hålla ögonen öppna för fågelkolonier samt möjliga fågelbon.

I hurdana ställen häckar fåglarna?

Vissa fåglar häckar på holmar,  dit man inte ska gå under häckningsperioden. Vattenfåglar häckar vanligen i skyddade ställen, så som i vass och i skogssäv. Havsstrandsängar och holmar är de vanligaste häckningsställen. Klemola påpekar att man måste speciellt akta sig för mindre strandpipares,  andra vattenfåglars samt tärnors bo, som ofta befinner sig på öppna platser. Det kan vara svårt att se äggen på grund av skyddsfärgen.

Klemola påminner att hundar och katter bör vara fastkopplade vid talkostränderna.

Meningen med Snygg Beach kampanjen är att påverka tillståndet av vår närmiljö. Med bra instruktioner, förhandsanmälan samt omfattande information kan vi påverka valet av talkostränder. De som frivilligt deltar i talkoarbetet bryr sig om miljöns välmående. Vi kommer att förverkliga kampanjen med respekt för naturen.

Läs om allemansrätten »