Snygg Beach -programmet är Håll Skärgården Ren rf:s städtalkoprogram för stränder.

Låt oss
städa stränder
tillsammans

Kom med » Bli HSR rf:s medlem »

Vad skall man beakta då man ordnar eller deltar i Snygg Beach -talkon?

Anvisningar

Läs mer »

Målet med Snygg Beach -programmet är förutom att städa upp stränderna, också att samla information om skräpet som hittas på stränderna.

Skräprapportering

Läs mer »

Test123 avoin

Merenranta | 2024-02-08 13:13

Adress: Test

Talkooryhmä: Test123

Runebergin päivän talkoot avoin

Merenranta | 2024-02-05 9:12

Adress: Vuokramiehentie 1, 21660 Nauvo

Talkooryhmä: Lakun ryhmä

Hiilen jalanjäljillä avoin

Joenranta | 2024-04-20 10:00

Adress: Gregorius IX:n tie 8

Talkooryhmä: Partiolippukunnat Maarian Kämmekät ja Koroisten Ritarit

Partiolaisten tapahtuma, johon muutkin voivat tulla mukaan. Lähtö seurakuntatalolta. Kesto 10-14.

Lägg till en ny händelse genom att välja en plats på kartan

Lägger till en ny händelse

Vill du rapportera din grupps städning till kartan. Välj ett objekt på kartan och fyll i informationen nedan.

Städningstalko

Välj och markera en strand på kartan och börja städa!

Du kan delta i Snygg Beach genom att ordna ett eget strandstädningstalko på en valbar strand. Markera din strand på kartan och kolla vilka stränder städas av andra.

På kartan finns också öppna städningar som du kan delta i.

Kartikoner:

Kommande talkon
Tidigare talkon
Öppna talkon

samlats i år:

0

Skräp samlad

0

Rapporterade talkon

0

0

0

Skräprapportering »

Snygg Beach och klimatet

Utifrån klimatmodeller bedöms medeltemperaturen i Finland fortsätta stiga.
I synnerhet vintertid kommer nederbörden att öka och den kommer allt oftare i form av regn. Sommartid kommer störtregnen sannolikt att tillta mer i intensitet än de genomsnittliga regnen.
Det här ökar den potentiella risken för att skräp från gator och stråk sköljs ner i vattendragen och det är därför av yttersta vikt att förhindra att skräp hamnar i naturen.
Det mest kostnadseffektiva sättet att hålla vattnen skräpfria är att hindra skräpet från att komma ut i vattendragen.

Läs mer om klimatförändringen på: www.klimatguiden.fi


vad är snygg beach?

Programmets syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning och möjliggöra sammankopplandet av konkret miljöarbete och en rolig friluftsdag.

I programmet kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Så här kan du delta:

  1. Samla ihop ett eget gäng.
  2. Markera din strand på kartan.
  3. Tillbringa en trevlig talkodag på stranden.
  4. Rapportera skräpen till oss i Snygg Beach-appen eller med blanketten. Läs mer om rapportering!
  5. Se till att skräpet tas om hand för vidare behandling.

Läs mer »


Vill ni bli Snygg Beach – fadderskola?

I vårt Snygg Beach – fadderskolsprogram har det redan farit med över 50 grundskolor. Programmet är kostnadsfritt.

I programmet:

  • Får skolan tillgång till ett mångsidigt skräprelaterat material.
  • Städar skolan en valfri strand två gånger per år
  • Rapporterar skolan det insamlade skräpet till oss på en Snygg Beach blankett eller i Snygg Beach appen (Siisti Biitsi)

Välkomna med!

Läs mer »