Skräprapportering

Skräprapportering

Målet med Snygg Beach -programmet är förutom att städa upp stränderna, också att samla information om skräpet som hittas på stränderna. Här spelar talkogrupperna en viktig roll. Håll Skärgården Ren rf fortsätter det arbete som inleddes i projektet MARLIN genom att samla information om skräpet på stränderna. Vi ber alla som deltar i programmet att rapportera till oss om det skräp som plockas upp.

Så här rapporterar du skräp i appen:

  1. Ladda ner Siisti Biitsi-appen från Google Play eller från App Store.
  2. Skapa ett användarnamn och lösenord.
  3. Delta på ett talko eller skapa ett nytt eget på kartan.
  4. Börja rapportera skräp enligt kategori.
  5. När du har rapporterat skräpen skall du ännu trycka på ”färdig” och ”skicka rapport”.

Så här rapporterar du skräp med blanketten:

  1. Skriv ut en passlig mängd skräpblanketter enligt deltagarantal.
  2. Det bästa sättet att samla skräp och rapportera det är att jobba i grupper på 2–3 personer.
  3. En i gruppen skriver ner på blanketten hurdant skräp som samlas in. De andra plockar skräp och berättar för ”sekreteraren” vilken sorts skräp de hittar och hur mycket. Skräpet räknas styckevis och redovisas på blanketten genom att dra sträck.
  4. Ge den ifyllda blanketten till talkoarrangören.
  5. Talkoarrangören skickar blanketterna till Snygg Beach projektkoordinatorn genom att fylla i blanketten elektroniskt eller per e-post eller med posten.

Per e-post

Du kan skanna eller fotografera den ifyllda blanketten och skicka informationen elektroniskt till .

Med posten

Håll Skärgården Ren rf  / Snygg Beach
Slottsgatan 16
20100 Åbo

Get it on Google Play