Stöd snygg beach

Vi söker samarbetspartners som kan stöda förverkligandet av Snygg Beach -programmet. Medel behövs för bland annat tryck av material, översättningsarbeten, uppdatering av programmets hemsidor, införskaffning av städredskap och avfallshanteringskostnader.

Snygg Beach -programmet kör igång för åttonde gången år 2021. Programmet har genom åren blivit nationellt känt och högt uppskattat. Programmet erbjuder sina sponsorer positiv publicitet och ett glatt samarbete. Den marina nedskräpningen är ett högaktuellt miljöproblem som idag lyfts aktivt fram både i medierna och i politiken. Miljömedvetenhet är idag en ytterst viktig faktor som påverkar konsumentens produktval. Därför är det också viktigt för företagen att visa miljömedvetenhet utåt.  Genom att stöda Snygg Beach -programmet stöder ni förebyggandet av nedskräpningen av Östersjön och är med att lyfta fram problemet till en större publik.

Sponsornivåer

Supporter
200–500 €

 • Möjlighet att stöda programmet t. ex. genom donationer såsom kaffepaustillbehör, städutrustning, livsmedel, service

I erbjudan för supporter ingår:

 • Supporterns namn på Snygg Beach -hemsidorna
 • Snygg Beach -logon på företagets/organisationens egna hemsidor för att visa att man stöder programmet
 • Supportern har rätt att använda den positiva publiciteten från programmet i sin egna marknadsföring och i sina egna publikationer
 • Supportern får material för att ordna egna Snygg Beach -talkon och programmets kommunikationsmaterial för att dela i sociala medier

Understödjare
2000–3000 €

Utöver synligheten på supporter-nivå erbjuds understödjaren:

 • Synlighet i form av er logo på programmets hemsidor
 • Synlighet i Snygg Beach relaterad artikel i Sälle-medlemstidningen samt i programmets sociala medier
 • Möjlighet att komma överens om justerade samarbetsmöjligheter
 • Understödjaren utnämns som HSR rf:s understödsföretag för år 2019. Understödsmedlemmarna syns på HSR rf:s hemsidor under sponsorsidorna, samt i föreningens medlemstidning (Sälle)
 • Understödjaren får en representant från HSR rf som talkoledare för att hjälpa till i organisationens Snygg Beach strandstädningstalkon

Samarbetspartner
4000–5000 €

Utöver synligheten på Understödjar-nivå erbjuds samarbetspartnern:

 • Synlighet i form av er logo på programmets hemsidor i gruppen för Samarbetspartners samt i programmets sociala medier
 • Synlighet i form av er logo representerat på programmets huvudevenemang
 • Synlighet i form av er logo representerat också i material som publiceras efter kampanjen
 • Lokalt pressmeddelande skickas gällande gemensamma städtalkon
 • Samarbetspartnern erbjuds HSR rf:s personal som talkoledare till gemensamma städtalkon, samt för att ge ett kort föredrag om ämnet

Obs. Parten som ordnar talkon kan även anskaffa egna lokala supporters. Dessa parter syns dock inte i Snygg Beach -kommunikationen utan enbart i den marknadsföringen och kommunikationen anordnad av parten som ordnar talkot.