Vad är Snygg beach?

Programmet Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s program för städning av stränderna. Syftet med programmet är också att uppmärksamma allmänheten på nedskräpningen av stränderna och kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag. I kampanjen kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Håll Skärgården Ren rf deltog i projektet MARLIN, som kartlade nedskräpningen av stränderna i Östersjöländerna 2011–2013. Projektrapporten talar sitt karga språk: de mest nedskräpade stränderna fanns i Finland. Det sorgliga resultatet och viljan att snygga upp vår kust ledde till talkokampanjen Snygg Beach – Missionen skräpfri kust, som ordnades första gången våren 2014.

Vem som helst kan delta i programmet genom att ordna eget strandstädningstalko!

Du kan delta så här:

  1. Samla ihop ett eget gäng.
  2. Markera din strand på kartan.
  3. Tillbringa en trevlig talkodag på stranden.
  4. Rapportera skräpen till oss.