SNYGG BEACH -FADDERSKOLPROGRAMmet

Tillbringa rolig och nyttig tid tillsammans vid vattnet!

Målsättningen med Snygg Beach-fadderskolprogrammet är att ge grundskolgrupper runtom i Finland en möjlighet att värna om sin närmiljö och att bygga upp en beteendekultur som följer principerna för hållbar livsstil. Det här sker genom både teori och praktik. Man kan delta i fadderskolprogrammet även med andra grupper, så som scoutkårer eller naturskolgrupper.

I början av fadderskolprogrammet funderar och diskuterar gruppen kring ämnet nedskräpning av haven och vattendrag. Efteråt städar gruppen en utvald strand två gånger under ett år. Skräpen rapporteras till Håll Skärgården Ren rf, som på så vis får värdefull statistik om nedskräpning. Lärare och gruppledare erbjuds en introduktion i ämnet i början av projektet. Även efter det står våra sakkunniga till ert förfogande under hela läsåret. Ni tilldelas också mångsidigt uppgiftsmaterial som är anpassat för er åldersgrupp.

Fadderskolmaterialet som är öppet för alla.

Materialen (presentation, anteckningar och uppgifter) för låg- och högstadiet kan laddas ner här

Presentation för lågstadiet
Presentation för lågstadiet anteckningar

Presentation för högstadiet
Presentation för högstadiet anteckningar

Uppgifter (innehåller både låg- och högstadiets uppgifter)

Lösenordsskyddade materialet för fadderskolor

MATERIALEn »

Lösenordsskyddade materialet för scouterna

SCOUTMATERIALEN »

 

Siistibiitsi

Bekanta dig med de spelifierade Snygg Beach-uppgifterna för alla åldrar!

GÅ TILL UPPGIFTERNA »